Uitzenden via My Working Holiday

Je onderneming groeit je hebt meer werk dan je aankunt. De logische stap is het aannemen van personeel. Het aannemen van personeel is een grote stap voor ondernemers. Velen worden afgeschrikt door de mogelijke risico’s en administratieve rompslomp. In plaats van een medewerker in eigen dienst te nemen kun je kiezen voor een uitzendovereenkomst. Uitzenden via My Working Holiday betekent dat je vanuit ons personeel aangeboden krijgt, kunt inzetten als je het nodig hebt en de salarisadministratie door ons laat uitvoeren. Hierdoor heb je geen werk van het uitzetten van vacatures, het werven en selecteren van personeel en de administratieve rompslomp die daarbij hoort. Met onze backoffice treden wij na de werving & selectie van het personeel op als juridisch werkgever en regelen alle administratie rondom het dienstverband.

Een groot voordeel van een uitzendovereenkomst is dat je een medewerker een periode van 1,5 jaar (in Fase A) volledig flexibel kunt inhuren. Elk uur dat je medewerker werkt wordt uitbetaald en gefactureerd. Werkt je medewerker niet? Dan heb je uiteraard geen kosten.

Bij de uitzendovereenkomst verzorgen wij de gehele werving & selectie en salarisadministratie van je medewerkers en dragen als juridisch werkgever ook alle werkgeverslasten. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor alle wettelijke verplichtingen die het werkgeverschap met zich meedraagt. Wij zijn dus ook verantwoordelijk voor het doorbetalen van loon bij ziekte van je medewerker, eventuele ontslagkosten, transitievergoedingen en verzekeringen zoals arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Hoe werkt het?

1

Inschrijven

Flexwerkers worden via het inschrijfformulier ingeschreven in de administratie van onze backoffice. Dit inschrijfformulier voldoet aan de wettelijke eisen voor de verwerking van persoonsgegevens (AVG).

2

OnlineUUR

Wij bouwen een online urenportaal voor de digitale verwerking van de gewerkte uren. In dit portaal kan de gehele verloning én facturatie van de flexwerkers en de opdrachtgevers ingezien worden.

3

Verloningsproces

De verloning gebeurt op tijd en correct. Een juiste en snelle verloning zorgt voor tevreden medewerkers en foutloze loonstroken. Iedere woensdag om 12:00 uur uploaden wij de gewerkte uren uit de online uren omgeving naar ons verloningssysteem. Op donderdag vindt de betaling van het salaris plaats en versturen wij de loonstroken.

4

Facturatieproces

Een juiste en snelle facturatie zorgt voor tevreden opdrachtgevers en foutloze facturen. Iedere woensdag om 12:00 uur uploaden wij de gewerkte uren uit de online uren omgeving naar ons verloningssysteem. Woensdagmiddag versturen wij de factuur naar de opdrachtgever. De betalingstermijn is standaard 14 dagen.

5

ABU cao

Onze backoffice is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en volgt derhalve de ABU cao. Van uit deze cao kunnen er twee soorten verloning toegepast worden: met uitzendbeding en zonder uitzendbeding. Wij verlonen de werknemers alleen zonder uitzendbeding. Dit betekent dat de flexwerkers betere arbeidsvoorwaarden hebben en werken volgens een zo genaamde detacheringsovereenkomst. Bij ziekte krijgen flexwerkers eerder en meer uitbetaald en ook hebben ze recht op bijzonder verlof in fase A. Dit zijn twee voorbeelden van die betere arbeidsvoorwaarden. Een detacheringsovereenkomst betekent dat een medewerker een contract krijgt voor langere tijd (periode of kwartaal) met een minimaal aantal uren gegarandeerd. Wij hanteren hierbij meestal een minimum 4 uur per maand. Zo kunnen we zo flexibel mogelijk blijven.

6

Certificering

Iedere zes maanden wordt onze administratie steekproefsgewijs doorgelicht op juridische correctheid. Tot op heden heeft onze backoffice iedere keer weer goedkeuring ontvangen voor de uitvoering van de administratie en de naleving van de geldende wet- en regelgeving. Daardoor staan wij ingeschreven in het register van de SNA. Hierover leest je meer op de pagina certificering.

All in tarief

Voor elk uur dat je medewerker werkt, betaal je een vast tarief per uur. Werkt de medewerker niet, dan heb je geen kosten. Kleine lettertjes doen wij niet aan. Wij hanteren een all-in tarief zoals hierboven genoemd en bieden een complete dienstverlening. Alle bovengenoemde tarieven zijn dus een all-in tarief die het volgende bevatten;

 • Bruto uurloon van de kandidaat
 • 25 vakantiedagen
 • 8,33% vakantiegeld
 • Feestdagvergoeding, adv, kort verzuim en bijzonder verlof
 • Doorbetaling bij ziekte, 1 wachtdag, daarna 91% van het loon
 • Pensioenpremie
 • Transitievergoeding
 • Scholingsgeld
 • Alle werkgeverspremies (sociaal fonds, WAO/WIA, WHK, Zorgverzekeringswet, Werkloosheidswet)
 • Bureaumarge
 • Administratie, toepassen van de wet- en regelgeving, salarisadministratie en het contractbeheer

Het tarief is gebaseerd op een betalingstermijn van 14 dagen.

Online uren portal

My Working Holiday maakt gebruik van een online-urensysteem waarbij u en uw medewerkers eenvoudig de gewerkte uren invoeren en goedkeuren. Uw medewerker ziet in het online-urensysteem een overzicht van reserveringen, loonstroken en de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen de urenbriefjes ingevoerd en aangeboden worden. U kunt in uw gedeelte van het online-urensysteem het urenbriefje goedkeuren, facturen bekijken en de opdrachtbevestiging inzien. U krijgt elke week een link in de mail om de uren van uw medewerker te kunnen accorderen.

Flexibiliteit in de verloning

Uw medewerkers kunnen ervoor kiezen om per week of per vier weken de gewerkte uren te laten uitbetalen. De verloningscyclus ziet er als volgt uit: tot woensdag 11.00 uur bestaat de mogelijkheid om de gedeclareerde uren te accorderen. Op woensdagmiddag om 12.00 uur verwerken wij de uren en versturen we de loonstroken en facturen.

Wet- en regelgeving

Bij het voeren van de backoffice nemen wij het juridisch werkgeverschap over met de daarbij behorende arbeidsrechtelijke verplichtingen én risico’s. De backoffice waar wij mee samenwerken is lid van de ABU en daarom komen uw medewerkers volgens de ABU-cao in dienst bij de desbetreffende backofficepartij.

De ABU-cao kent drie fasen met bijbehorende rechten en plichten voor de medewerkers. Onze dienstverlening vindt plaats in fase A (flexibel contract) en fase B (bepaalde tijd contract), Medewerkers die voor het eerst gaan werken starten in fase A. Fase A bestaat uit 78 daadwerkelijk gewerkte weken. Vakantie, ziekte en niet gewerkte weken worden niet meegeteld in de fasetelling. In bepaalde gevallen hebben werknemers recht op doorbetaling bij ziekte, bijzonder verlof en op feestdagen. Je werknemers bouwen verlofuren (25 dagen bij 40 uur per week), 8,33% vakantiegeld conform de inlenersbeloning op. Vanaf 26 gewerkte weken dragen wij pensioen af aan ons pensioenfonds, StiPP. Pensioen afdragen vanaf dag 1 is, in overleg, mogelijk.

Medewerkers die langer dan 78 weken werken stromen door naar fase B. Fase B betekent dat ze in vier kalenderjaren zes contracten bij ons kunnen hebben. Ze hebben een minimumaantal uren in het contract staan, bouwen meer pensioen op bij StiPP en hebben meer rechten. Tevens kunnen ze bij ontslag aanspraak maken op de transitievergoeding en is er sprake van een opzegtermijn.

Inlenersbeloning

Als je onder een branche-specifieke cao valt passen wij de inlenersbeloning toe conform artikel 20 van de ABU-cao. Dit betekent dat wij alle looncomponenten (loon, periodieken, toeslagen, ATV-dagen en onkostenvergoedingen) conform die betreffende cao toepassen.

NEN4400-1 gecertificeerd

De backoffice verzorgt de administratie waaronder een tijdige uitbetaling van de salarissen en het afdragen van alle wettelijke premies. Doordat zij dit doen zijn wij NEN 4400-1 gecertificeerd en opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid.

G-rekening & afdracht premies

De backoffice waar wij meer werken heeft het gemak van een G-rekening waardoor er een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst op te vragen is. Dit geeft u de zekerheid dat premies aan de Belastingdienst tijdig worden afgedragen.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 wordt de AVG gehandhaafd in Europa. Wij werken met software die AVG proof is en wij voldoen aan de wetgeving van de AVG over de verplichte documenten en toestemmingen

Heb je vragen?

Neem dan eens contact met ons op voor de mogelijkheden. Wij gaan graag met je in overleg.

+31 (0) 6 30 94 32 60 (ook via Whatsapp)
info@myworkingholiday.nl

  Ontvang vacatures direct in je mailbox

  Succes! Je ontvangt vanaf nu de nieuwste vacatures in je mailbox!

  ×

  Hello!

  Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

  ×