Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. In plaats daarvan kan de werkgever de werknemer flexibel oproepen. Het nulurencontract gaat uit van het principe ‘geen werk is geen loon’. Dat betekent dat de werkgever alleen loon betaalt over de gewerkte uren. Deze afspraak moet contractueel zijn vastgelegd.

Het grote voordeel van nulurencontracten voor werkgevers

Werknemers met een nulurencontract kunnen door werkgevers maximaal flexibel worden ingezet. De werkgever roept de werknemer op wanneer hij of zij het nodig acht. Dat betekent dat alleen loonkosten worden gemaakt wanneer het volgens de werkgever nodig is.

De plichten van werkgevers bij het nulurencontract

Werkgevers hebben wel een aantal belangrijke plichten ten aanzien van werknemers met een nulurencontract:

Bij iedere oproep heeft de werknemer met een nulurencontract recht op minimaal 3 uur loon.

  • De werkgever is verplicht een werknemer met een nulurencontract op te roepen als er werk ontstaat waar degene geschikt voor is. Het is bijvoorbeeld niet geoorloofd om een uitzendkracht in te zetten.
  • De werkgever draagt werkgeverslasten af over de gewerkte uren. Zo geniet de werknemer met een nulurencontract sociale bescherming.
  • Is een werknemer met een nulurenontract ziek? Dan moet de werkgever de ingeplande uren uitbetalen.
  • Werknemers met een nulurenontract hebben recht op vakantiegeld.
  • Werkgevers kunnen een nulurencontract niet beëindigen door de werknemer niet meer op te roepen. Een tijdelijk nulurencontract eindigt op de afgesproken einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.
  • Een werknemer met een nulurenuren contract kan na 6 maanden aanspraak maken op een vast aantal uren.

Wat zegt de wet over het 0-uren contract?

Volgens de wet mag in de eerste 6 maanden van een arbeidscontract van het principe ‘geen werk is geen loon’ worden uitgegaan. Na deze 6 maanden kan de werknemer een vast aantal uren claimen, waarover de werkgever een doorbetalingsverplichting heeft. Het urenaantal komt overeen met het gemiddeld aantal gewerkte uren van de voorafgaande 3 maanden. Ook als de werknemer niet wordt opgeroepen of ziek is moet de werkgever doorbetalen.

De Wet werk en zekerheid bepaalt dat mag worden afgeweken van het maximum van 6 maanden dat een nulurencontract mag duren. In de zorg is het nulurencontract helemaal niet meer toegestaan.

Kortom

Nulurencontracten vragen om oplettendheid vanuit de werkgever. De wetgeving en regels rondom flexibele contracten veranderen bovendien veelvuldig, dus voordat u het weet zijn de rechten van een werknemer uitgebreid. Als je via een payrollorganisatie voor een goede oplossing  voor uw flexibele schil kiest, dan ben je er zeker van dat je zorgeloos over extra personeel kan beschikken. 

Vragen of meer weten over onze dienstverlening m.b.t. tot payroll? Neem dan contact met ons op. 

Ontvang vacatures direct in je mailbox

Succes! Je ontvangt vanaf nu de nieuwste vacatures in je mailbox!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×