Als je iemand in dienst neemt, dan betaal je het werknemer salaris. Naast loonkosten, krijg je ook met andere kosten te maken. Bijvoorbeeld ziektekosten, transitievergoedingen of een mogelijke pensioenregeling. Ook zijn er een aantal verplichtingen die je moet nakomen als werkgever. Om een goede afweging te maken tussen een uitzendkracht of een medewerker zelf in dienst nemen, is het belangrijk om te weten wat er allemaal bij komt kijken wanneer jij je personeel zelf gaat verlonen.

Voordat je de daadwerkelijke keuze maakt, is het goed om een helder overzicht van de kosten te hebben. In deze blog is een vergelijking gemaakt tussen de kosten van een werknemer in loondienst en de kosten van een uitzendkracht/payrollkracht die tijdelijk je bedrijf zou komen versterken.

Kosten werknemer in loondienst berekenen

Grofweg kun je de volgende vuistregel hanteren voor het berekenen van loonkosten: het brutosalaris stelt je op 100%. Het loon dat een werknemer ontvangt is ongeveer 70%, vanwege belastingen en premies die hij of zij betaalt. De kosten voor jou als werkgever komen op ongeveer 130 à 140%, maar je totale personeelskosten kunnen zelfs oplopen tot wel 150 a 160%.

De loonkosten zijn mede afhankelijk van de sector waarin je wordt ingedeeld door de Belastingdienst. Daarnaast ben je als werkgever verplicht  werknemers minimaal 20 vrije dagen per jaar te verstrekken en mogelijk geef jij of de cao waaraan je gerelateerd bent, nog een aantal bovenwettelijke vrije dagen. De verzekeringen die je (eventueel) afsluit voor je personeel zijn variabel en ook afhankelijk van de branche en verleden.

Als eerste bepaal je in welke sector je medewerker werkzaam is. In nagenoeg alle cao’s staan specifiek omschreven afspraken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Afhankelijk van de sectoraansluiting betaalt je meer of minder premie(s). Naast het maandelijkse brutoloon, krijg je te maken met bijkomende kosten voor onder andere werknemersverzekeringen/werkgeverspremies, bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet), vakantiegeld, dertiende maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds en bijvoorbeeld reiskosten.

Checklist vaste en variabele kosten werknemer in loondienst

Deze opsomming geeft een snel overzicht van de vaste en variabele kosten waar je als werkgever mee te maken hebt of kan krijgen.

Vast:

– brutoloon;
– werknemersverzekering;
– werkgeverspremies;
– bijdrage zorgverzekeringswet;
– vakantiegeld (8,33%);
– vakantiedagen;
– pensioenfonds (aandeel werkgever variabel)
– transitievergoeding vanaf dag 1

Variabel:
– 13e maand;
– ziekteverzuimverzekering / ongevallenverzekering / overige aanvullende verzekeringen;
– scholing;
– reiskosten;
– optioneel; auto van de zaak

 

Kosten werknemer via het uitzendbureau

Payrollkracht

Voor een payrollkracht kon je er voorheen van uit gaan dat je ongeveer 170% van het bruto uurloon betaald. Je bent tevens de partij die mag bepalen wat de payrollkracht bruto per uur verdient. Stel dat je besluit dat dit € 10,- per uur is, dan kost het je op payroll basis ongeveer € 17,- om deze kracht te verlonen, exclusief 21% btw.

In tegenstelling tot de werknemer in eigen loondienst te hebben loop je nu niet zelf het risico voor eventueel ziekte, uitval of verlof van deze werknemer. Dit besteed je namelijk uit.

Veranderingen inhuur personeel
Huur je payrollkrachten in? Per 1 januari 2020 ben je verplicht de arbeidsvoorwaarden die je hanteert vooraf aan het uitzend- of payrollbedrijf kenbaar te maken.

Uitzendkracht

Uitzenden is een andere vorm van inhuren dan het inzetten van payroll krachten. Simpel gezegd werft het uitzendbureau bij Uitzenden jouw kandidaten en bij Payroll werf jij zelf je kandidaten. Hierdoor ontstaat er dat je bij uitzenden niet aan de regels verbonden bent om de arbeidsvoorwaarden één op één te volgen. Bij uitzenden mogen de uitzendbureau’s de ABU CAO (de cao voor uitzendkrachten) hanteren. Ze moeten hierbij volgens de inlenersbeloning 5 componenten uit het cao mee nemen namelijk;

 • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV / ADV dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken

Een uitzendkracht inhuren in de horeca zal je ongeveer 190% kosten. 

Resume: een werknemer in loondienst kost je dus ongeveer het bruto uurloon, plus 40%. Een uitzendkracht kost je het bruto uurloon, vermeerderd met 90% uurloon. Daarin zitten dan wel de volgende de componenten in verwerkt;

 • Uitbesteding van het juridisch werkgeverschap. Je loopt dus géén risico’s.
 • Bruto uurloon
 • 25 vakantiedagen
 • 8,33% vakantiegeld
 • Feestdagvergoeding, adv, kort verzuim en bijzonder verlof
 • Doorbetaling bij ziekte (door het uitzendbureau), 1 wachtdag, daarna 91% van het loon
 • Pensioenpremie
 • Transitievergoeding
 • Scholingsgeld
 • Alle werkgeverspremies (sociaal fonds, WAO/WIA, WHK, Zorgverzekeringswet, Werkloosheidswet)
 • Bureaumarge
 • Administratie, toepassen van de wet- en regelgeving, salarisadministratie en het contractbeheer
 • Bij Uitzenden de Werving & Selectie-fee
 • 24/7 bereikbaar voor vragen voor jouw medewerkers en voor advies op HR-gebied

Conclusie: Vast contract, tijdelijk contract, payrolling of uitzendovereenkomst?

Nu je de kosten in kaart hebt kunnen brengen kun je gaan nadenken of je kiest voor een vast contract, tijdelijk contract, payrollovereenkomst of toch een uitzendovereenkomst.

Heb je besloten om een werknemer zelf in dienst te nemen, dan is de tweede vraag: In welke vorm neem je deze medewerker in dienst? Ook de keuze uit een vast contract of tijdelijk is afhankelijk van de situatie binnen jouw bedrijf.

In een branche waarin je voornamelijk met seizoenskrachten werkt is de voordeligste optie om personeel via een uitzendovereenkomst in te lenen voor de periode dat je personeel kunt gebruiken. Zo blijf je flexibel en gaat je tijd niet verloren aan de loonadministratie en het zelf werven en selecteren van personeel wat uiteindelijk ook weer veel tijd en kosten met zich mee brengt.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een advies gesprek of een offerte willen ontvangen met informatie over onze dienstverlening kijk dan even op onze werkgeverspagina.

Ontvang vacatures direct in je mailbox

Succes! Je ontvangt vanaf nu de nieuwste vacatures in je mailbox!

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×